NIVVT
Het Nascholingsinstituut van het Verbond der Vlaamse Tandartsen staat in eerste instantie in voor de wetenschappelijke en professionele vervolmaking van de Vlaamse tandartsen

Deze nascholing omvat enerzijds een updating van de basiskennis: een basisnascholing met multidisciplinair karakter, gericht op de algemene praktijk. Anderzijds is er een gespecialiseerde thematische aanpak waarbij alle deelgebieden van het beroep in extensie worden uitgediept.

In grote lijnen is de nascholing onder te verdelen in:
 • Het vierjaarlijks Internationaal Congres.
  Een driedaags evenement met allure, waar gerenommeerde sprekers uit binnen- en buitenland een "state of the art" brengen over alle disciplines van de tandheelkunde. In een aangenaam kader worden tientallen activiteiten naast elkaar georganiseerd en omringd door talrijke mogelijkheden tot intercollegiale contacten.
 • De traditionele voorjaars- en najaarssymposia.
  Ieder jaar organiseert het NIVVT twee grote dagsymposia telkens thematisch en genietend van een zeer ruime belangstelling.
 • Een uitgebreid cursusprogramma
  Het NIVVT biedt het hele jaar door een uitgebreid wetenschappelijk cursusprogramma aan, ingedeeld in hoorcolleges, preklinische en klinische cursussen, workshops enz. Een flink aantal hiervan gaan door in het Tandartsenhuis zelf, waar een volwaardig opleidingsinstituut werd ingericht met preklinische en klinische werkposten. Verder worden de organisaties gespreid over de verschillende Vlaamse provincies. Het NIVVT werkt met een grote groep docenten en begeleiders.
 • De lokale studieclubavonden
  Tot slot zijn er de kleinschalige en gemoedelijke – maar daarom niet minder interessante – maandelijkse lokale studieclubvoordrachten, waartoe alle VVT-leden gratis toegang hebben. Door het gedecentraliseerde karakter van de organisatie bevorderen ze bovendien het lokale contact onder tandartsen.