Commissies
Het VVT telt vele commissie en werkgroepen die elk in hun domein de dossiers voorbereiden, uitvoeren en opvolgen

De Commissie Gezondheidsbeleid
De CGB kwam tot stand door het versmelten van verschillende werkgroepen die allen het professioneel welzijn van het beroep voor ogen hadden.
Ze is een van de belangrijkste denktanks van het verbond; ze volgt de politieke ontwikkelingen op de voet en adviseert de Raad van Bestuur o.a. inzake: •onderhandelingen m.b.t. tarievenakkoorden tussen tandartsen en ziekenfondsen
  • nomenclatuur van tandheelkundige verstrekkingen
  • evoluties qua tandheelkundige mankracht
  • alle facetten van de exploitatie van een tandheelkundige praktijk
De Comissie Communicatie
Het VVT communiceert intern en met de wereld rondom via minstens drie kanalen: het ledenblad VVTContactPunt, het VVTmagazine en de websites.
Het maandblad VVTmagzinee wordt naar alle Vlaamse tandartsen gestuurd en biedt wetenschappelijke en met het beroep verbonden info, alsook nieuws en weetjes over het VVT.
Het ledenblad VVTcontactpunt is een ledentijdschrift.
De drie, aan elkaar gelinkte websites richten zich elk op een verschillend doelpubliek.
  • www.tandarts.be voor het groot publiek, met een onderdeel voor tandartsen en een afdeling uitsluitend voor VVT-leden, waarin de leden een schat aan informatie vinden.
  • www.glimlachen.be, de site voor preventie, informatie en sensibilisatie van het publiek.
  • www.mijntandarts.be, een portaalsite waar het publiek een Algemeen Tandarts of een Tandarts-specialist in de buurt kan kiezen en de sites vindt van de individuele tandartsen.

De werkgroep ontwikkelingssamenwerking
Deze werkgroep helpt personen en organisaties die actief zijn in de ontwikkelingssamenwerking.
Concreet hebben veel tweedehandse tandartsunits, zetels, elektronische toestellen e.d. via onze bemiddeling een nieuwe thuis gevonden in ontwikkelingslanden en “nieuwe landen”.

De werkgroep Tandtechniek
De dentaaltechnicus is de onmisbare schakel bij het vervaardigen van prothetische restauraties. De werkgroep bespreekt alles wat hieromtrent leeft en onderhoudt goede contacten met hun beroepsvereniging, de Unie van Dentaaltechnische Bedrijven.

De werkgroep Tandheelkundige Zorg Voor Mensen Met Bijzondere Noden (WTB)
WTB werd opgericht met als doel de medische, psychologische en didactische begeleiding te ondersteunen van patiënten met bijzondere noden, waaronder we ook mensen met extreme angst, medisch gecompromitteerden, syndroom- en geriatrische patiënten mogen rekenen. De werkgroep ondersteunt bijscholing en stelt een lijst van verwijzingsplaatsen op.
Sinds 1992 is de WTB lid van de International Association for Disability and Oral Health.
www.iadh.org
 
Internationaal
De internationale aangelegenheden worden behandeld door de Raad van Bestuur.
Op wereldvlak is het Verbond der Vlaamse Tandartsen in de World Dental Federation (FDI) en de International Standard Organisation (ISO) vertegenwoordigd.
Op Europees vlak is het VVT vertegenwoordigd in de Council of European Dentists (CED), in de European Regional Organisation (ERO) van de FDI, in het European Committee for Standardization (CEN).
 
 
NIVVT
Het nascholingsinsituut van het VVT zorgt voor alle nascholing.
lees meer...
 
VWGT
De Vlaamse Werkgroep voor Gezonde Tanden zorgt voor alles wat met preventie te maken heeft