Covid-19-epidemie en tandheelkundige zorgen
In het licht van de heel precaire en snel evoluerende toestand hebben het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) en de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) een gezamenlijk standpunt ingenomen om maatregelen te adviseren dewelke een verdere verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk voorkomen.

Omdat sommige efficiënte beschermingsmiddelen onvoldoende beschikbaar zijn door gebrek aan toelevering, wordt de Vlaamse tandartsen aangeraden om vanaf maandag 16 maart 2020 nog enkel de noodzakelijke en urgente behandelingen uit te voeren.
  
Heb je in in de komende weken een afspraak, dan word je gevraagd de tandarts telefonisch te contacteren om na te gaan of je behandeling kan doorgaan. Als de behandeling kan doorgaan, zal je tandarts de nodige hygiënische informatie verstrekken zodat dit veilig kan doorgaan.
 
Heb je symptomen zoals ademhalingsklachten, hoest- of niesklachten, dan zal je niet in aanmerking komen voor behandeling in de privépraktijk.