Moet ik elektrisch poetsen ?

Algemeen kunnen we aannemen dat manueel poetsen, mits eengoede techniek, even goed is als elektrisch poetsen, indien je geen specifieketandproblemen hebt. Ben je gevoelig voor tandvleesproblemen dan kan hetaangewezen zijn over te schakelen naar een elektrische tandenborstel. Jetandarts weet raad. Manueel of elektrisch, vervang je tandenborstel ofborstelkopje 4 per jaar, elk nieuw seizoen.