Naar de tandarts

Covid-19-epidemie en tandheelkundige zorgen

In het licht van de heel precaire en snel evoluerende toestand hebben het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) en de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) een gezamenlijk standpunt ingenomen om maatregelen te adviseren dewelke een verdere verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk voorkomen.

lees meer

Met hiv in de tandartspraktijk

Ook voor mensen met hiv zijn een goede mondhygiëne en regelmatige mondzorg van belang. Sensoa stelde een publicatie op om de relatie tussen tandarts en patiënt te verbeteren en negatieve ervaringen te helpen voorkomen. Deze geeft tips om een vertrouwelijke band op te bouwen met de tandarts en te zorgen voor de beste mondzorg.

lees meer

Anamnese

Anamnese is een moeilijke term voor ‘voorgeschiedenis’. Bij een bezoek aan de tandarts zal die jou eerst enkele vragen stellen over mogelijke eerdere moeilijkheden tijdens een behandeling bij de tandarts.

lees meer

Rechten en plichten

Een goede tandarts-patiënt relatie is heel belangrijk

lees meer

Tweede mening

Een tweede mening is een basisrecht van de patiënt

lees meer

Angst

Bang zijn bij de tandarts is niet ongewoon. Sommigen zijn zelfs zo bang voor de tandarts, dat ze niet meer durven te gaan (tandartsfobie). De kans is groot dat ze op termijn problemen krijgen aan tanden, kiezen en tandvlees. Gelukkig is er wel iets aan deze angst te doen.

lees meer

De tandarts

De moderne tandheelkunde vraagt heel wat kennis van de tandarts. Een overzicht van de soorten tandartsen en andere beroepen in de tandzorg in België:

lees meer