Ontstaan
Het ontstaan van het Verbond der Vlaamse tandartsen heeft reeds een lange voorgeschiedenis.

Reeds sinds het begin van de vorige eeuw bestaan er meerdere tandartsverenigingen, die allen nationale verenigingen zijn met ondervertegenwoordiging van Nederlandstalige tandartsen.
 
Na een hele reeks pogingen om Nederlandstalige en Franstalige tandartsen te restructureren, gaan de Syndicale Kamers van de verschillende Vlaamse provincies en de Vlaamse afdeling van de nationale Vereniging van Mond- en Tandartsen in 1982 over tot de oprichting van de Vlaamse Tandartsen Vereniging vzw. Deze VTV gaat definitief van start op 1 januari 1983, met als doel de Nederlandstalige tandartsen in België op professioneel gebied te vertegenwoordigen.

Ook in de wetenschappelijke nationale vereniging, Koninklijke Belgische Vereniging voor Tandheelkunde (KBVT) ontstaat er in de tachtiger jaren een de facto regionalisering. De Vlaamse Afdeling van deze KBVT ontwikkelt zich tot een autonoom functionerende Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging vzw (VWT).

Op 26 maart 1986 wordt de definitieve stap gezet in de wordingsgeschiedenis van het Verbond der Vlaamse Tandartsen: de Raden van Bestuur van VTV en VWT keuren de definitieve statutaire teksten en het huishoudelijk reglement goed van wat uiteindelijk het Verbond der Vlaamse Tandartsen zal noemen. Aansluitend worden deze fusiestatuten met bijna unanimiteit door de Algemene Vergaderingen van de beide verenigingen goedgekeurd. De Koninklijke Belgische Vereniging voor Tandheelkunde vzw werd ontbonden.

Vlaamse autonomie betekent natuurlijk niet dat er geen samenwerking meer is met de Franstalige collegae. De huidige professionele en wetenschappelijke samenwerking verloopt veel beter dan voor de splitsing. Zij vindt onder andere haar beslag in het tweetalig nascholingstijdschrift Belgisch Tijdschrift voor Tandheelkunde - Revue Belge de Médecine Dentaire, een samenwerking tussen het Verbond der Vlaamse Tandartsen en de Société de Médicine Dentaire.