Cas en Kato hebben gezonde tanden

‘Cas en Kato hebben gezonde tanden’ is een educatief project voor de kleuterklas en 1ste graad lager onderwijs. Het project bestaat uit een reizende tentoonstelling, tandenkoffers, lespakketten, vertelplaten en een activiteitenmap. De leerkracht kan het lespakket en de activiteitenmap gebruiken om de kennis over mondverzorging en gezonde voeding bij de kinderen te verhogen.
 
Er wordt een kant-en-klaar didactisch pakket aangeboden waarbij alle educatief materiaal gratis ter beschikking wordt gesteld. Het verhaal kan gebracht worden aan de hand van vertelplaten en er kan ook verder gewerkt worden rond het thema aan de hand van verschillende lespakketten, een activiteitenmap en de tandenkoffer.

De kleuters krijgen ook een brief mee naar huis waarbij de ouders uitgenodigd worden om de bijhorende tentoonstelling met de kinderen te komen bezoeken.
 
 
Doelstellingen en doelgroepen
 

Het is de bedoeling om kinderen, leerkrachten en (groot)ouders te overtuigen van het belang van gezonde tanden en hen op dit vlak de juiste kennis en vaardigheden bij te brengen.

Door op een geanimeerde manier het verhaal over “Cas en Kato” te brengen, worden in eerste instantie de kinderen enthousiast gemaakt. De leerkracht krijgt met het lespakket, de activiteitenmap en tandenkoffer didactisch materiaal ter beschikking waardoor er makkelijker aandacht aan het thema wordt besteed.

Er wordt een uitnodiging voor de tentoonstelling met de kinderen mee naar huis gegeven waardoor de aandacht van de (groot)ouders op het thema getrokken wordt. Zij spelen namelijk een belangrijke begeleidende rol bij het tanden poetsen en een gezonde en tandvriendelijke eetgewoonte.

 
 
Organisator
 
Graag doen we beroep op u als organisator. Dit om zoveel mogelijk leerlingen in Vlaanderen met het project kennis te laten maken. Wat wordt er net van u verwacht?

De organisator zorgt voor:

 • Het ter beschikking stellen van een lokaal voor de tentoonstelling
 • Het contacteren van scholen en/of andere partners
 • Het beheren van de evaluatieformulieren
Hieronder vindt u het draaiboek met meer informatie over hoe u een tentoonstelling kan aanvragen. Daarnaast vindt u er ook alle nodige formulieren.
 
 
 
Tandenkoffer
  

De Tandenkoffer leert kinderen over tanden en het belang van een goede tandhygiëne. De koffer bevat mooi 3D-materiaal en helpt kinderen op een visuele manier meer te weten te komen over het gebit.

De tandenkoffer is een uitleenbox met didactisch materiaal rond mondhygiëne voor basis- en secundaire scholen. De koffer bevat heel wat 3D materiaal dat de informatie over mond en tanden heel tastbaar en aanschouwelijk maakt. Hij helpt kinderen op een visuele manier meer te weten te komen over de opbouw van de tand, het gebit, hoe je goed moet poetsen en wat je bij de tandarts mag verwachten.

 
Inhoud
 • Reuzentand
 • Drie modellen
  • Model 1: het melkgebit van een kind van 6 à 7 jaar
  • Model 2: het wisselgebit op 8 à 9 jaar
  • Model 3: dit is het definitieve gebit zoals het er vanaf 12-13 jaar uitziet
 • Volwassen en melkgebit poetsmodel met borstel. Deze poetsmodellen zijn ideaal om te tonen hoe de tanden worden gepoetst
 • Tandartsenmateriaal: dit gebruikt de tandarts bij een controlebeurt. Een spiegel, sonde, mondmasker, handschoenen, wattenrollen, speekselzuiger (recht en gekruld)
 • Fotoserie rond bezoek aan tandarts
 • Werkblaadjes
 • Activiteitenmap Cas en Kato
 • ...
Doelgroepen
CLB en leerkrachten van kleuteronderwijs, 1e en 2e graad lager onderwijs. 
De tandenkoffer kan gratis ontleend worden maar dient wel opgehaald te worden bij één van onze ophaalpunten.
 
 
Van pilootproject tot een meerjarenactie 
 
Het verhaal van Cas en Kato werd in 2015 ontwikkeld in het kader van Glimlachen.be en werd gefinancierd door de Vlaamse Overheid.

Het pilootproject werd in januari 2017 geplaatst in de bib van Koekelberg. Deze primeur werd voorbehouden aan de school van Koekelberg (de Kadeekes) als dank voor hun medewerking bij de campagne Glimlachen.be. De organisaties die meewerkten waren, Brede School ‘De vlotte babbel!’ Koekelberg, Gemeentebestuur Koekelberg, Logo Brussel, Logo Zenneland, Bibliotheek Boekelberg te Koekelberg, Dienst Welzijn, Gezondheid en Gezin van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Agentschap Zorg en Gezondheid

Graag doen we nu beroep op u om, als organisator, kleuters in heel Vlaanderen met dit project kennis te laten maken. Het is ook de bedoeling om het project gedurende meerdere jaren te organiseren.

 
 
Syllabus Tentoonstelling 
 

De syllabus is bestemd voor leerkrachten en bevat alle informatie die nodig is om de tentoonstelling te kunnen bezoeken met de nodige kennis rond de onderwerpen die aan bod komen.

Het is niet de bedoeling om dit alles aan de leerlingen over te brengen. Dit is louter een ondersteunend middel. U kan de syllabus hier downloaden.