Samen het verbond
Het VVT is zowel een professionele als wetenschappelijke tandartsenvereniging.

Door de integratie van alle aspecten van de tandheelkunde, biedt deze combinatie tal van voordelen.
Hierdoor is een duidelijke visie op de toekomst van het beroep mogelijk; continu getoetst aan een steeds veranderende maatschappelijke, politieke en wetenschappelijke realiteit.
Beide aspecten vormen Samen het Verbond
 
Wetenschappelijke aspecten
 
Zo organiseren we onder andere:
 • een vierjaarlijks internationaal wetenschappelijk congres
 • tenminste twee wetenschappelijke dagsymposia per jaar
 • talrijke klinische en preklinische cursussen
 • maandelijks wetenschappelijke en professionele studieclubavonden in onze 19 lokale afdelingen, die de basis vormen van het VVT.
 • Natuurlijk hebben we ook eigen publicaties: het Nederlandstalig magazine VVTmagazine en het ledenblad VVTContactpunt.

Het Nascholingsinstituut van het Verbond der Vlaamse Tandartsen (NIVVT) is veruit de grootste organisator van Nascholing voor Tandartsen.

Professionele aspecten:

Als beroepsvereniging 
 • vertegenwoordigen we het beroep bij overheid, sociale partners, industrie,
  internationale organisaties, etc.
 • ondersteunen we de tandartsen met een brede waaier van diensten zoals
  • administratieve, juridische, fiscale... informatie.
  • informatie rond verzekeringen. We bestuderen de op de markt aanwezige polissen en onderhandelen met de maatschappijen over de inhoud ervan.
   Een groot aanbod van groepsverzekeringen is hiervan het resultaat.
   gratis zoekertjes  voor onze leden.
  • een wachtdienst. Het Verbond organiseert op een uniforme manier
   wachtdiensten in gans Vlaanderen.
 • leveren we, via ons secretariaat, elke dag een kwaliteitsservice met betrekking tot praktische en theoretische vragen van onze leden.
 • zien we er nauwlettend op toe dat de beroepsdeontologie geëerbiedigd wordt.

Commissies

Het VVT telt vele commissie en werkgroepen die elk in hun domein de dossiers voorbereiden, uitvoeren en opvolgen

Structuur

Het hoofdstructuur van het VVT bestaat uit 3 niveau's: lokaal, provinciaal en centraal.

Ontstaan

Het ontstaan van het Verbond der Vlaamse tandartsen heeft reeds een lange voorgeschiedenis.

Verbond der Vlaamse Tandartsen

De vereniging in een notedop